سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی زرگرزاده دزفولی – مربیان اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهناز بابایی مراد –
نجمه سالاری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

دراین نوشتار به معرفی و تحلیل کالبدی روستایی از شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان به نام اسلام آباد پاقلعه پرداخته می شود این مقاله برآن است که برایندهای عمده و موثر در شکل فضایی بافت روستا درمقیاس کلان و کالبد عموم واحدهای مسکونی روستا درم قیاس خرد را مورد بررسی و اریابی قرار دهد شناخت گونه از ای معماری روستایی در دزفول که از طرفی بسیاری از عوامل زیستی اش متفاوت بازندگی شهری است و ازطرفی دیگر دارای قدمتی چندصدساله درمکان روستایی خود نمی باشد از دیگر ویژگیهای پژوهش پیشرو می باشد جهت انجام تحقیق ابتدا ۱۵ نمونهه از ۴۹ بنای موجود روستا انتخاب شد که دریک دسته بندی براساس جانمایی فضاهای انسانی و دامی با حذف نمونه های مشابه به ۹ نمونه منتخب تغییر یافت.