سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد منیعات – عضو باشگاه پژوهشگران جواندانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
علی سقایی – دانشجوی کارشناسی شیلات
رضا روزبهفر – مجتمع آموزش عالی گنبد
لاله رومیانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

امروزه با رشد روزافزون جمعیت جهان شاهد کاهش ذخایر طبیعی ماهیان هستیم بدین منظور اهمیت این مساله بیش از پیش احساس می شود کهدراین راستا درجهت جلوگیری از تخریب محیط زیست چنانچه با نظر به رعایت توسعه پایدار تولیدات آبزی پروری به حداکثر توان موجود برسد علاوه برایجاد فرصت های لازم برای بازسازی ذخایر شیلاتی می توان درجهت رفع نیازهای تغذیه ای بشر گامی موثر را برداشت لذا این موضوع مطرح می شود که چگونه مسئولین ذیربط قادرند علاوه برافزایش راندمان تولید زمینه را برای رشدی درخور وشایسته توسعه پایدار فراهم سازند بی شک ارتقای وضعیت موجود مستلزم سیاست و برنامه های علمی و مبتنی برمدیریت اصولی ردسطح خرد و کلان است تولیدات حاصل از فعالیت های آبزی پروری ردصورتی می تواند نقش موثری درافزایش بهره وری اقتصادی درجوامع درحال توسعه داشته باشد که از اولین گام تولید تا انتهای زنجیره تولید به واسطه مدیریت اصولی تولید را همسو ودرموازات توسعه پایدار قرا ردهیم