سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کاظم قلیزاده – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فرزان رسول زاده – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

تحولات گسترده ناشی ازکودتای رضاخان و نفوذاندیشه های تکثرگرایی غربی از اواسط دوره ناصری همراه با ظهور پارادایم های متضاد با فرهنگ سنتی حاکم برجامعه سبب دگرگونیهای وسیعی درحوزه سیاسی اجتماعی ایران گشت دردوره پهلوی اول ناسیونالیسم نگاه حاکمیت را به گذشته و مدرنیسم به آینده معطوف نمود توسعه و پیشرفت از دیدگاه حکومت دو مفهوم متضاد بخودگرفت مدرن و باستان معماری دوره پهلوی اول بشکل رسمی و اشکار درتقابل و تضادبامعماری سنتی قرارگرفت حکومت جدید سعی دربیان دیدگاه های سیاسی اجتماعی خود نظیر دی گریزی باستان گرایی و تجدد طلبی و .. ازطریق معماری برامد تداوم سنت معماری ایران شکسته شده شکاف میان معماری سنتی و معهماری باخترمابانه بیشتر شد معماری مردم وار و درون گرای ایرانی به معماری برونگرا تبدیل گشت برخلاف دوره اول معماران دوره پهلوی دوم علاقه خاصی به سنت معماری ایرانی داشته اند.