سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین ابراهیم زاده – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی عباسیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار
یونس ایرندگانی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بی شک وجود محرومیت های شدید اقتصادی و میزان بالای بیکاری درمناطق مرزی درافزایش عبورغیرقانونی افراد قاچاق کالا و سایراموری که مخل امنیت مرز محسوب میشود تاثیر شگرفی دارد ساکنان مناطق اغلب افرادی هستند که زمینه های مساعد برای اشتغال سالم را ندارد و به قاچاق و فعالیت های غیرقانونی برای کسب درآمد روی میآورندپدیده قاچاق کالا یک پدیده چندوجهی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و امنیتی است سوداوری بالای قاچاق کالا از مهمتریندلایل گرایش به این امر می باشد این سود ناشی از تفاوت قیمت ها دربازار داخل با کشورهای همجوار است وضعیت جغرافیایی مهمترین عاملی است که سبب گسترش قاچاق کالا درکشور و خصوصا استان سیستان و بلوچستان شده است وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی درمرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات است که سرمایه گذاری مولد درمناطق مرزی را کاهش داده و موجب ات عدم رونق کافی دربازارچه های مشترک مرزی را که هدف اصلی از ایجاد آن اولا ساماندهی به امر قاچاق کالاهای لوکس و مصرفی وارده به عنوان یکی ازمشکلات اجتماعی منطقه و ثانیا تامین اشتغال سالم برای گروه قابل ملاحظه ای از ساکنان منطقه کهدرامر ورود و صدورکالاها می باشند را دراستان بدلیل فعالیت شبکه گسترده ای از مبادلات غیررسمی وقاچاق کالا و سودآوری بالا درمرز فراهم نموده است.