سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میرهادی موذن جمشیدی – دانشجوی دکتری مدیریت
بهادر گنجه خسروی – کارشناس ارشد MBA
مرجان قلیزاده طیار – کارشناس ارشد MBA

چکیده:

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت سودآور و کارآفرین که به نحو اثربخشی می تواند توسعه یک منطقه را به همراه داشته باشد باتوجه به این صنعتدرکشور ما که علیرغم ظرفیت های بسیار ارزشمنددر جذب گردشگرتاکنون به نحو مطلوب دارای موفقیت نبوده است از اهمیت بالایی برخوردار می باشد براین اساس توجه به ارایه سرویسهای مطلوب به جهت پاسخ به نیاز گردشگران و افزایش رضایتمندی آنان از دیدگاه بازاریابی بسیار مهم می باشد درجهان امروز آنچه از دید بازاریابان موفق دارای اهمیت می باشد افزایش سود با استفاده از خدمت به مشتریان و پاسخ به نیاز آنها می باشد شناخت و استفاده از فاکتورهای اساسی باریابی مانند آمیخته بازاریابی درصنایع مختلف جزئ فعالیت های مهم مدیران و متخصصین بازاریابی در صنایع مختلف می باشد دراین تحقیق ابتدا فاکتورهای مهم آمیخته بازاریابی درصنعت گردشگری مود بررسی و شناخت قرار گرفته و سپس وضعیت این عوامل درشهر سرسبز لاهیجان واقع در حاشیه دریای خزر که دارای پتانسیل های بالقوه در جذب گردشگر می باشد از دیدگاه گردشگران با استفاده از پرسشنامه و سپس آمار توصیفی مورد بحث قرارگرفته و نهایتا با تاکید برلزوم برنامه ریزی جامع بازاریابی استراتژیک درصنعت گردشگری به جهت ارتقا و بهبود هرچه بهتر این کسب وکار راه کارهایی پیشنهاد می گردد.