سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پریچهر شریفی – کارشناس ارشد روانشناسی سلامت و بالینی

چکیده:

روانشناسی ترافیک در آلمان موضوع ی پراهمیت است که به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته وتحقیقات زیادی در مورد آن انجام شده است. روانشناسی ترافیک در تعریف، شاخه ای از روانشناسی کاربردی است که موضوع اصلی آن تمرکز و تحقیق در رفتار ترافیکی است. هدف اصلی این شاخه بهبود و بالابردن ایمنی افراد شرکت کنندگان در ترافیک و حفظ پیشرفتهای ایجاد شده تا حد امکان برای درازمدت میباشد. علل تصادفات مرگ آور و غ یر مرگ آور، عمدتا ریشه در رفتار ترافیکی و تجربیات ذهنی شرکت کنندگان در ترافیک جاده ای دارد. الگوهای تصادف های بحرانی نشان میدهند که در این تصادفات نه فقط عوامل فنی بلکه عوامل انسانی نیز دخیل هستند. با توجه به نقش عمده عوامل فردی ، روانشناسی و پزشکی ترافیک، نقش به سزایی در پیشرفت و سلامت رفتار ترافیکی خواهد کرد مدل پاس .)www.p-a-s-s.de در این مقاله، اصول اولیه مداخله روانشناختی ترافیک در چارچوب قوانین ترافیکی، ارزیابی پزشکی- روانشناختی و همینطور در چهارچوب توانبخشی رانندگانی که به دلیل جرائم رانندگی، گواهینامه رانندگی خود را از دست داده اند، مورد بحث قرار گرفته است. .بدین ترتیب مفهوم رفتار ترافیکی صحیح با استفاده از آموزش و روانشناسی بالینی و سلامت روشن میشود. ضوابط و شاخص های فعال همراه با استانداردها و رهنمودهای نوین در آلمان و همچنین در چشم انداز اروپا در ارتباط با ارزیابی مداخلات روان شناختی ترافیک نیز مورد بحث قرارگرفته است