سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر صفایی – دانشجوی رشته مدیریت و برنامه ریزی و آموزش محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از چالش برانگیزترین مباحث مرتبط با فلسفه حقوق محیط زیست موضوع خاستگاه حقوق محیط زیست است. چرا که نحوه موضع گیری در قبال این مسئله،بر جهت گیری در قبال سایر مسائل حقوق محیط زیست تأثیر شایانی دارد. این مقاله برآن است که با رویکردی فلسفی،اقدام به بررسی و پاسخ گویی به برخی از پرسش های عمده موجود در حوزه خاستگاه حقوق محیط زیست از منظر فلسفه اسلامی نماید.از این رو،ابتدا به تعریف حقوق محیط زیست،تحلیل مفهوم حق و ویژگی های آن و تبیین فلسفی خاستگاه حقوق پرداخته و سپس دیدگاه های رایج پیرامون خاستگاه حقوق محیط زیست را مورد بررسی و نقد قرار می دهیم و در نهایت به بیان دیدگاه اسلامی پیرامون خاستگاه حقوق محیط زیست و جنبه ها و شئون مختلف آن خواهیم پرداخت.