سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن حائری نژاد – کارشناسی مهندسی نفت ( بهره برداری از منابع نفت و گاز ) – دانشگاه آزاد اسلا
یاسر رستمی آرین – کارشناسی مهنددسی اکتشاف نفت

چکیده:

تأمین انرژی و مواد اولیه یکی از مشکلات کنونی جهانی بوده و مدت های زیادی است که کشورهای دنیا در پی توسعه این مناب و دست یابی به منابع جایگزین آن ها هستند. امروزه گاز طبیعی، صدرنشین منابع انرژی جهان یعنی نفت را به چالش طلبیده است و روشن ترین دلیل آن، آماری است که از وابستگی روزافزون سنجش صنعتی دنیا به گاز طبیعی حکایت دارد. از طرف دیگر، بالارفتن قیمت نفت خام در مقایسع با گاز طبیعی، موجب نمایان تر شدن بیش از اهمیت این گزینه انرژی شده است و مصرف کنندگان بزرگ انرژی و دور از محل تولید را بر آن داشته است تا با اتکا به سه اصل مهم پایداری، اقتصاد و محیط زیست، برای استفاده بهینه و آسان از گاز طبیعی تحقیق کرده و توسعه آن را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند. با کاهش ذخایر نفتی جهان و افزایش تقاضای انرژی، جایگزینی گاز با نفت در آینده ای نه چندان دور کاملاً قابل پیش بینی است. افزایش نگرانی ها نسبت به حفظ محیط زیست وحیات جامعه بشری از یک سو و روند افزایش قیمت نفت خام از سوی دیگر، موجب شده است که هر روز به تعداد متقاضیان سوخت پاک گاز طبیعی افزوده شود.