سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا حسینی باب اناری – کارشناس ارشد شهرسازی، اداره حسابرسی شهرداری شیراز

چکیده:

روح جهاد اقتصادی، پیشرفت و ترقی و عدالت است و فضای تلاش همگانی را در کشور می طلبد در زمانی که دولت هدف ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری را برای خود تعیین کردهاست، به این معناست که تحقق این هدف می تواند بسیاری از شاخصهای اقتصادی را بهبود ببخشد در حال حاضر بخش مسکن در مقایسه با ۱۰ بخش مهم اقتصادی، این قابلیت را دارد که با کمترین میزان سرمایه گذاری، بیشترین سهم را در ایجاد شغل داشته باشد ومیتوان گفت که با رونق این بخش، گام مؤثری برای تقسیم درآمد در سطح جامعه اتفاق خواهد افتاد و به ازای اشتغالی که در این بخش به خصوص برای افراد غیر ماهر ایجاد میشود، توزیع درآمد در سطح کشور بهبود می یابد. نوسازی بافتهای فرسوده به معنی بکارگیری توانهای بالقوه و بالفعل موجود در برنامه ریزی های شهری ،تلاش در جهت ایجاد تعادل در نحوه توزیع کیفی و کمی جمعیت ، هماهنگی میان بنیان های زندگی اجتماعی و گریز از فقر شهری و در نهایت استفاده از مشارکت و پویش اجتماعی مردم است فرایند احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ، چندوجهی بوده و دارای تولیدات و محصولات گوناگونی است از جمله تولیدات آن میتوان از تولید واحدهای مسکونی، ایجاد اشتغال ، افزایش سرمایه خانوارها ،… و در انتها، جمعیت پذیری نام برداما این ظرفیتها تا کنون بدلایل متعدد مورد استفاده قرار نگرفته که مهمترین آن جدی نگرفتن مشارکت مردم ونقش شهرداری ها ونگاه دولت محور به مقوله نوسازی بافتهای فرسوده بوده است .با چرخش در سیاست ها ، تغییر نگرش ، ورفع موانع نوسازی در این بافتها میتوان در راستای ایجاد اشتغال پایدار وتولید مسکن از ظرفیت بالای این بافتها نهایت استفاده را نمود وشاید در حیطه شهر سازی تنها عرصه ای که توان متبلور کردن جهاد اقتصادی را به معنای کامل داشته باشد ، بافتهای فرسوده ونوسازی آن است. در این مقاله سعی بر آن است که با شناخت جایگاه بخش مسکن در ایجاد اشتغال ،توان بافتهای فرسوده در راستای تحقق اهداف جهاد اقتصادی و همچنین نقش شهرداری ها را در دستیابی به این اهداف مورد بررسی و در انتها موانع موجود در نوسازی بافتهای فرسوده را شناسایی وراهکارهایی برای رفع این موا نع ارائه گردد.