سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر صولتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تهران
کامبیز بهنیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
ساسان افلاکی – استادیار دانشکده مهندسیعمران دانشگاه تهران

چکیده:

سالانه بخش قابل توجهی از بودجه ملی صرف توسعه، نگهداری و مرمت روسازی شبکه راه ها می شود تعمیر و چگونگی موثر باعث کاهش هزینه چرخه عمر روسازی و تامین یک سطح سرویس مناسب برای کاربران راه می گردد پاسخ به چرایی و چگونگی عملکرد روسازی درحین خدمت دهی و دانستن علت اینکه چرا برخی روسازی ها عملکرد بهتری نسبت به بعضی دیگر دارند منجر به اجرای روسازی هایی با عملکرد بهتر و هزینه مناسب خواهدشد سیستمهای مدیریت روسازی برای انجام این مهم نیازمند در اختیار داشتن بانکهای اطلاعاتی جامع ارزیابی عملکرد روسازی هستند از این رو برای ارزیابی عملکرد روسازی تحت بارهای ترافیکی پروژه ای تحت عنوان برنامه عملکرد بلندمدت روسازی یا LTPP از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادیدرآمریکای شمالی و به تدریج در سایر کشورها اجرا شد. بطور کلی اطلاعاتی مانندبار ترافیک عبوری شرایط محیطی مصالح مورد استفاده و نوع روسازی و همچنین راه بردهای مختلف تعمیر و نگهداری اعمال شده در کنار شرایط عملکردی روسازی در بازه های زمانی مختلف پایگاه داده برنامه LTPP را تشکیل میدهند.