سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قایدی – عضوانجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

اهداف شوروی درخلیج فارس دارای ابعاد گوناگونی بود . ازجمله این اهداف عبارت اند از: اهداف اقتصادی – اهداف نظامی واهداف سیاسی که مهمترین بعد از اهداف شوروی دراین منطقه بود. اولین نشانه های توجه روسها به سیاست های راهبردی درخلیج فارس، اززمانی آغاز شد که یک مهندس روسی مآمور شد عازم بندرعباس شود وگزارش جامعی ازاوضاع هرمز وموقعیت سوق الجهش آن برای زمامداران روسی تهیه نمید. اتحاد جماهیر شوروی سابق همانند آمریکا درخلیج فارس علایق ویژه ای داشت . علائق این کشور درمنطقه دارای ابعاد چندگانۀ:سیاسی- عقیدتی- جغرافیایی- استراتژیک، واقتصادی بود.روسها با تاسیس کنسولگری خود در بهره اولین قدم اساسی را برای توسعه وگسترش نفوذ خود درخلیج فارس برداشتند. آنها برای حف ظ منافع ونفوذ سیاسی خود درایران وخلیج فارس تصمیم به تاسیس مراکز تجاری در ایران گرفتند. فروپاشی شوروی گذشته از اینکه این منطقه را بیشتر از گذشته در مرکز توجه جهانی قرار داد، سبب تغییر وتحولاتی شگرف هم در دنیا شد که جغرافیای بخش مهمی ازجهان را تحت تاثیر خود قرار داد . این تحولات در ابتدا این نوید را می داد که کشورها ومرزهای بین المللی درچارچوب احترام به حاکمیت تمامیت ارضی آنها از کاربرد زور درحل منازعات بین المللی ودخانهای بیگانگان بدور باشند لیکن مشاهده شد که بعد از جنگ دوم خلیج فارس نفوذ بیگانگان در این منطقه بیش از پیش افزایش یافت.