سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

جلال ولی الهی – دکترای محیط زیست آبزیان، گروه محیط زیست دانشگاه شهید رجایی
علی اکبر مطیع بیرجندی – دکترای برق – قدرت، گروه برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دان

چکیده:

امروزه با توجه به مشکلات فزاینده زیست محیطی، کشورهای توسعه یافته محیط زیست را اولویت اول خود قرار داده اند امروزه دیگر پیشرفت های صنعتی و تولیدات صنعتی و میزان مصرف مواد اولیه آن ها مانند میزان مصرف اسید سولفوریک و میزان مصرف گاز و انرژی که در ده های گذشته به عنوان شاخص رشد و پیشرفت یک کشور تلقی می شدند دیگر کاربرد ندارند. امروزه استفاده کلان و خرد از انرژی های پاک، ایجاد شهر یا شهرهای سبز، ساختمان ها و سازه های سبز و جلب حمایت های جهانی زیست محیطی، رفاه اجتماعی بر مبنای معیارهای زیست محیطی جهانی وجلب جهانگرد.بویژه طبیعت گردان جهانی از شاخص های توسعه محسوب می شوند. بسیاری از کشورها در راه ایجاد شهرها و سازه های سازگار با محیط زیست رقابتی جهانی را آغاز کرده اند در آینده موفقیت با کشوری است که بتواند در استفاده از انرژی حداکثر صرفه جویی را با حداکثر رفاه اجتماعی و آسایش زیست محیطی تلفیق نماید. در این مقاله نمونه هایی از این شهرها و سازه ها و ساختمان ها ارائه شده است. یکی از این سازه ها پیل سوختی که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان در شهرهای سبز به عنوان یک سازه سازگار با محیط زیست به کار می رود. در این مقاله اقدامات ایران در این زمینه ها اشاره شده و نقاط قوت و ضعف بیان شده است.