سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمین بهرامپور – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده علوم بخش زمین شناسی
عباس مرادیان –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه که از دو کوه آج بالا و آج پایین تشکیل شدده در ۵ کیلومتری غرب بخش دهج درشمال غرب شهربابک در اسران کرمان واقع است . این منطقه جزئی از کلربند ماگمایی ارومیه – دختر میب اشد که درنواردهج ـ ساردوئیه قرارگرفره و از لحاظ سدنی بده نژدوتن تعلدر دارندد . سدنگها تشدکیل دهنده این منطقه عموما داسیتی دارای فنوکریستهای پلاتیوکلاز و کانیها تیره آبدار اپکی شده زمینه این داسیرها در نلونه ها مخرلف به دو صورت دانه ریز و میکرولیتی می باشدکه از کانیها پلاتیوکلاز و کانیها تیره آبدار اپاسیریزه شده تشکیل شده است . بافت غالب دراین داسیتها پورفیری می باشد. اما بافرهایی چون اورتوفیر گلومروپورفیر و جریانی نیز در آنها قابل مشاهده است و فنوکریستهای پلاژیوکلازبافتهای غربالی زونینگ و کینگ باند را از خود نشان می دهند .