سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جهان بینی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری،واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ایران
اکبر عبدالله زاد طرف – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در دوران معاصر یکی از مسائلی که در مورد جامعه بشریت وجود دارد مسئله مسکن مطلوب است. تنوع فضایی درخانه های معاصر اندک است وساکنان هم اعتنایی به این نارسایی ندارند.آنچه تنوع نامیده می شود تفاوتهای جزئی درنور، رنگ و اختلاف یک تا دوپله درسطح است. در این تحقیق سعی شد است تا به یکی از اساسی ترین مسائل در طراحی مسکن یعنی کاربردی بودن فضاهای یک خانه از طریق ایجاد روابط خوانا و کارا پرداخته شود. ایجاد آسایش روحی و روانی از طریق طراحی فضاهای کاربردی درغالب یک مجتمع مسکونی، بالا بردن سطح امنیت روانی و اجتماعی از طریق برطرف کردن نیاز به مسکن مطلوب، دسترسی آسان به امکانات رفاهی و خدماتی از طریق طراحی مراکز خدماتی باری جلوگیری از اتلاف وقت و ایجاد آرامش، ارتباط و بهره گیری از طبیعت از اهداف پرداختن به این موضوع می باشد.