سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر آزادبخت – پژوهشگر و کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب
حامد نظری – پژوهشگر و کارشناس گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستا

چکیده:

سمندر کوهستانی لرستان، با نام علمی Neurergus kaiseri گونه ای جانور دوزیست دُمدار با ویژگی های فردی خاص با ظرفیت ها و جاذبه های زیبایی شناختی، اکوتوریسم، زیست شناسی و.. است که در جنوب رشتهکوه های زاگرس در نزدیکی شهبازان لرستان به صورت endemic زندگی می کند. سمندری که فقط و فقط در ایران و منطقه زاگرس، در رودخانه ها و آبشارهای مناطق کوهستانی لرستان و خوزستان دیده می شود. اماناگهان طی چهار ، پنج سال گذشته در خیابان های پایتخت مانند خیابان مولوی مشاهده گردید و درکنار ماهی قرمز نوروز به قیمت حدود ۲ هزار و ۰۵۵ تومان به فروش می رسید چونکه برخی آن را دنباله سین هشتمسفره هفت سین می دانستند. سمندر لرستانی، این گونه ارزشمنداز جمله محدود زیستمندان بوم و بر لرستان که عوامل گوناگونی بر رشد و نمو آن موثر و در معرض چالش ها و تهدید های جدی و گوناگون است. در این مقالهتلاش خواهد شد تا افزون بر جنبه های زیست شناسی و پراکنش جغرافیایی در حد توان به عوامل عمده تهدیدگر آن و راه کارهای برون رفت از آن پرداخته شود