سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
سیدحمید رضوی – استادیار دانشگاه علوم انتظامی ناجا

چکیده:

علیرغم باور همه ی عالمان و متخصصان بهویژه متخصصان توسعه به اینکه نظامهای آموزش مهمترین عامل درتوسعه واقعی و درون زا درکشورها میب اشد بررسی ها و تحقیقات نشان میدهد نظام های آموزشی متناسب با تحولات درجهان هماهنگی ندارد و حتی یک نوع واپس گرایی احساس می شود تغییرات سریع اجتماعی و تحولات روزافزون جوامع درهزاره سوم نظام تعلیم و تربیت و فرایند یاددهی یادگیری را تحت تاثیر قرار داده است با نگاهی عمیق تر و روشن تر به رسالت تعلیم و تربیت می توان انسان را موجودی با ابعاد زیستی روانی اجتماعی و درحال رشد تلقی کرد که مملو از استعدادهای ارزشمند است و زمانی همه ی استعدادهای او محقق و شکوفا می شود که تمامی ابعاد معنوی جسمی ذهنی عاطفی و اخلاقی وی به صورت یکپارچه و هماهنگ مورد توجه قرارگیرد درتعلیم و تربیت امروزه جهان تاکید براین است که آموزش ها کاربردی شوند و به حفظ مطالب گوناگون پایان داده شود برنامه های آموزش و پرورش محتوای کتب درسی مورد نقد و ارزیابی همه جانبه قرارگیرند.