سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر جهانی بهنمیری – کارشناس ارشد دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

بحران اب در کشورهای خشک و نیمه خشک با توجه به محدود بودن منابع آب و رشد روزافزون جمعیت و توسعه فعالیتهای انسانی هرروز ابعاد تازه ای به خود می گیرد ایران در طی چند سال اخیر یکی از خشک ترین دوره های خود را سپری نموده و براساس گزارش بانکه جهانی پیش بینی گردیده که تا سال ۲۰۲۵ میلادی حتی در صورت وجود شرایط جوی معمول ایران جوز کشورهایی است که فشار آبی در آن افزایش یافته و حتی به دو برابر می رسد بنابراین به علت افزایش دائمی تقاضای آب و محدودیت منابع استفاده مجدد از فاضلابهای تصفیه شده به عنوان یک منبع جدید آب برای جوابگویی به نیازهای کوتاه مدت و درازمدت و بویژه در زمان مواجه با پیک تقاضا و خشکسالی نقش مهمی را در برنامه ریزی منابع آب با رعات جوانب اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی ایفا کند دراین مقاله ضمن مروری بر سیاستهاه و برنامه های وزارت نیرو در راستای عملیاتی نمودن استفاده مجدد از فاضلابهای تصفیه شده شهری همچنین چالشهای پیش رو و راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.