سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

رضوان حجازی – دانشیار دانشگاه الزهرا س
بهاره عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد
فاطمه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه متقاضیان حرفه حسابداری ازحسابداران حرفه ای انتظارارایهخدماتی با ارزش افزوده را دارند به عبارتدیگر انتظار میرود که حسابداران حرفه ای قادر به ارزیابی اطلاعات و سیستم های پیچیده کشف پیش بینی و ارایه مشاوره باشند لازمه این امر آموزش شیوه های تفکر درسطوح بالا توسعه مهارت های یادگیری بلندمدت برای تفکرنقادانه به منظوردرک اصول و مفاهیم پیچیده قضاوت و به کارگیری این اصول و مفاهیم درشرایط و زمینه های متفاوت است دانشگاه به عنوان فعالان درفرایند یادگیری و اموزش باید ازاهمیت تقویت مهارتهایدانشجویان اگاه گردیده و متناسب با تغییرات درمحیط و انتشارات ازحرفه حسابداری به پرورش دانشجویان بپردازند آشنانمودن دانشجویان با مهارتهایی درزمینه کامپیوتر و ارتباطات مهارتهای تفکر خلاق و انتقادی بازبینی و تجدیدنظر دربرنامه های درسی و سرفصل دروس تلاش برای یافتن شیوه های نوین درامراموزش گنجاندن تحقیقات درامراموزش ازجمله زمینه هایی است که میتوانددرپروش دانشجویان با قدرت تلحیل مسائل و توانایی حل مشکلات و نیز پاسخگویی به نیازهای صنعت موثر باشد.