سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد حلاج نیشابوری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محسن خادمی – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه علوم پایه دامغان
محمود الماسیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
زهرا محمدی اصل – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تکتونیک

چکیده:

افزایش تراکم جمعیت و توسعه شهر در شمال غرب تهران در چند دهه اخیر و ساخت و ساز در شیبهای تند و روی زون گسل موجب افزایش خطر زمین لرزه شده است برای مثال می توان به مواردزیر اشاره کرد: انبار نفت واقع در منطقه حصارک کن که دقیقا برروی راندگی شمال تهران بنا شده و درصورت رویداد زلزله با خطر انفجار یا نشست نفت و به تبع آن آلوده شدن آبهای زیرزمینی روبروست و یا بسته شدن تمامی راههای ارتباطی که درصورت بروز زمین لرزه می تواند باعث تاخیر در امداد رسانی و افزایش تلفات شود و همچنین تخریب مناطق مسکونی که درسالهای اخیر دقیقا برروی گسلهای کوچک و بزرگ این منطقه بنا شده اند درمحدوده موردنظر امکان وقوع آثار ثانویه زلزله مانند روانگرایی خاک زمین لغزش و سقوط سنگ خطر تاثیر مستقیم فعالیت پهنه گسلی را افزایش می دهد دراین مقاله به بعضی مناطق مستعد تخریب به دلیل تاثیر مستقیم زلزله یا تحت تاثیر آثار ثانویه مانند جاده ها مناطق مسکونی و تاسیسات شهری اشاره شده است.