سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید خیرالدین – استادیار دانشگاه سمنان
خسرو قزوینیان – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

آغاز قرن بیست و یکم یکی از مهمترین رویدادها پیدایش اینترنت و گسترش فراگیر آن درتمام عرصه ها بودها ست که با استقرار روزافزون آن و سایر وسایل ارتباطی پدیده های جدیدی درزمینه های اجتماعی سیاسی اقتصادی پدیده آمده است دولت ها نیز درجهت استقرار اثربخشی و کارامدی خود درتمامی عرصه ها وارد حوزه های نوینی شدند که امروزه دولت الکترونیک نام دارد دولت الکترونیک مفهومی جدید درادبیات فن آوری اطلاعات می باشد که عمر پیاده سازی آن به بیش از چنددهه نمی رسد دولت الکترونیک مزایای مهمی برای شهروندان مشاغل و دولت درسرتاسرجهان دارد اگرچه هنوز دردوره نوجوانی به سرمی برد ولی قابلیت های فراوانی را دارا می باشد این مفهوم دارای دو بعد می باشد بعد اول بعد فنی می باشد و بعد دوم بیانگر ارتباط مفهوم دولت الکترونیک با رشته مدیریت دولتی و اداره حکومت می باشد دراین مقاله برانیم تا پس از مروری کلی برمفهوم اینترنت و انواع نرم افزار به مساله مهم نحوه تعامل شهروندان بااین چهره بپردازیم.