سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی
سیدحمید رضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی ناجا
محمدکریم معتمد – معاون دانشجویی دانشگاه گیلان
فریدون رمضانی – عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور

چکیده:

شرکت های تعاونی روستایی ازجمله تشکلهایی هستند که امکان یکپارچه کردن منابع انسانی تجمیع سرمایه های کوچک و ایجاد اشتغال با شرایط اسان و درنتیجه بالا بردن توان اقتصادی اعضا خود را فراهم می کنند بی تردید اینگونه تعاونی ها بستر مناسبی می باشد که به دور از تبعیض و با رعایت برابری اعضا درپرتو فرهنگ مشارکت عمومی برای اشتغال شایسته را تشکیل می شوند و از طریق این تعاونی ها مردان وزنان می توانند مشارکت فعال تری را دربخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی داشته باشند از آنجا که بارزترین ویژگیهای تعاونی های روستایی درخودجوش بودن و مردمی بودن آن هاست به دست گرفتن مدیریت توسط اعضا و تصمیم گیری درخصوص مصوبات و اجرای ینمودن آنها توسط مدیرعاملان اعضا نقش مدیریت مردان و زنان را درعرصه های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی ملموس ترمی نماید. زیرا تشکیل تعاونی ها پایگاه مناسبی درجهت پایدار روستا افزایش نقش زنان دراقتصاد خانوار و جامعه و تامین نیازهای اولیه براساس درخواست اعضا و فروش محصولات تولیدی دربازار شرکت درنمایشگاه های استانی و کشوری درجهت بازاریابی مناسب از محصولات تولیدی و درنهایت پررونق نمودن اقتصاد خانوار روستایی که درجهت تامین آن تلاش می شود را به دنبال خواهد داشت.