سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم سامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
عباس عساکره – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق یک نگاه کلی به موضوع کشاورزی دقیق و شرحی اجمالی به اجزا آن گردیده است کشاورزی دقیق استفاده از فناوری به منظور کنترل کامل برعوامل سطح مزرعه می باشد برای این منظور این تکنولوژی مزرعه را به قطعات کوچکتر البته برروی نقشه تقسیم بندی می کند و اقدام به مدیریت این واحدهای کوچکتر درسطح مزرعه می نماید به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل دخیل درمزرعه ازتکنولوژی های متعددی ازجمله ماهواره های موقعیت یاب نمونه گیری دستی جمع آوری اطلاعات با کمک سنسورهای درتماس با خاک و یا سنسورهای سنجش از دور و … استفاده می گردد خروجی همه این مراحل یک سری داده های خام می باشد برای تجزیه و تحلیل پردازش و ارتباط دهی بین این داده ها و درنهایت نتیجه گیری از این داده ها ازنرم افزار و الگوریتم های مختلفی استفاده می گردد اطلاعات پردازش شده وارد ماشین های پخش متغیر می گردند پردازش گراین ماشین ها با توجه به نقشه و مکان قرارگیری ماشین دستوراتی را به واحدهای اجرایی ماشین برای اعمال نهاده مطابق ب نیاز گیاهی درآن منطقه میدهد.