سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا میرزایی محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
اعظم ممتازجهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
فاطمه مومنی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

توسعه پایداررهیافتی است که نیازهای نسل حاضر را براورده می نماید بدون آنکه توانایی نسلهای آینده را برای رفع نیاز خود به مخاطره اندازد توسعه پایدارکشاورزی نیز نظامی است که درآن ازشیوه های غیرکارای سنتی و غیراقتصادی جلوگیریمی کند الگوی نظام پایدارکشاورزی و توسعه پیادارشامل کشاورزی ارگانیک کشاورزی اجتماع پشتیبان کشاورزی دایمی کشاورزی پایدارکم نهاده خارجی کشاورزی حفاظتی جنگل زراعی، کشاورزی انتقالی و کشاورزی دقیق می باشد برای رسیدن به این اهداف لازم است اصلاحات عمده ایدرسیاست های کشاورزی و ملاحظات زیست محیطی صورت گیرد نظام پایدارکشاورزی درچهارچوب موارد ذکر شده تنها راه رسیدن به توسعه پایدارکشاورزی درکوتاه مدت و درازمدت خواهد بود.