سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید عزیز – دانشیار دانشگاه تهران
رحیم محبی گرگری – دانشجویکارشناسی ارشد
نعمت الله محبید – دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

شکست تجربه دولتی کردن اقتصادو یا اقتصاد مرکزی از یک طرف و تجربه موفق تعدادی از کشورهای جهان به خصوص کشورهای جنوب شرق اسیا که از آن با نام معجزه جنوب شرق آسیا یاد می کنند از طرف دیگر این باور را تقویت کرد که برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی جز پیوستن به اقتصادبازارآزاد و کاهش مداخله دولت از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی راه دومی وجود ندارد سیاست های خصوصی سازی با هدف ارتقا کارایی فعالیت ها تخصیص بهینه منابع گسترش مشارکت های مردمی دربخشهای مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است براساس تحقیقات صورتگرفته درحال حاضر حدود ۸۵ درصد بازار کاغذ ایران توسط واردات پشتیبانی می شود و تنها ۱۵ درصد متعلق به تولید داخلی است این درحالی استکه طی سالهای ۸۶و۸۷ سالیانه یک میلیارد دلار واردات کاغذ داشته ایم که این رقم حساسیت و لزوم توجه بیشتر به این صنعت را نشان میدهد دراین مطالعه به اختصار به بحث راجع به اصول اهداف مزایا و چالشهای رسیدن به خصوصی سازی و همچنین ارایه برخی از راهکارهای مهم درجهتنیل به خصوصی سازی موفقیت آمیز درصنعت کاغذسازی پرداخته شده است.