مقاله نگاهی به وزارت شیخ علی خان زنگنه در عصر صفوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۶ در مسکویه از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: نگاهی به وزارت شیخ علی خان زنگنه در عصر صفوی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفوی
مقاله شیخ علی خان زنگنه
مقاله ایران
مقاله شاه سلیمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی پخشان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیخ علی خان زنگنه، وزیر شاه سلیمان صفوی، که باید او را امیرکبیر عصر صفوی دانست، چندین بار به فکر اصلاح و ممیزی تیول ها افتاد، ولی موفق نشد؛ به قول شاردن، «همه خان های بزرگ به خاطر منافع خود، در پنهانی، با این کار مخالفت می ورزیدند؛ زیرا همگی از این املاک در تیول خود داشتند و در این میان برخی بر اثر تجدید نظر، عوایدشان به ربع و حتی کمتر از آن کاهش یافت، به نظر می رسد مثل معروف شاه می بخشد، شیخ علی خان نمی بخشد، از این زمان پدید آمده باشد. شیخ علی خان زنگنه (درگذشت ۱۱۰۰ه.ق) از امرا و رجال عهد صفویه و وزیر معروف شاه سلیمان اول صفوی، پدرش، علی بیگ زنگنه، از جانب شاه منصب میرآخوری داشت. شیخ علی خان، بعد از پدر، منصب میرآخوری یافت و چون شاه سلیمان را از شر وزیری که در آغاز جلوسش بدو اعتنا نمی کرد خلاص نمود، منصب وزارت و عنوان اعتمادالدوله یافت (۱۰۷۹ ه ق). گویند وی کارهای مملکت را منظم نمود و در تعظیم علما و فقرا می کوشید و شب ها در لباس مبدل در محلات شهر گردش می کرد. برخی، آغاز وزارت او را در سال ۱۰۸۶ ه ق نوشته اند. در دوره وزارت شیخ علی خان ضعف ها و کاستی ها نه تنها جبران، بلکه در بسیاری موارد اوضاع حتی (به ویژه به لحاظ کمی) بهتر از زمان عباس اول شد. لذا، اگر هم سقوط صفویه بسته به جریان زوال گونه ای در دوره پس از عباس اول بوده باشد، در دوره بیست ساله وزارت شیخ علی خان این گونه نبوده است. این تحقیق بر آن است تا اوضاع ایران را در طی بیست سال وزارت شیخ علی خان روشن کند.