مقاله نگاهی به نقش عوامل موثر اقتصاد کلان در ترکیب انگیزشی کارآفرینان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و بودجه از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: نگاهی به نقش عوامل موثر اقتصاد کلان در ترکیب انگیزشی کارآفرینان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله ترکیب انگیزشی
مقاله عوامل کلان اقتصادی
مقاله دیده بان جهانی کارآفرینی
مقاله اقتصاد کلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمیجانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی احمدی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی پوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت ترکیب انگیزشی کارآفرینان در هر جامعه، می تواند کمک فراوانی به درک بهتر چگونگی شکل گیری و پیامدهای فعالیت های کارآفرینانه کند. با توجه به تفاوت های بسیار زیاد در ترکیب انگیزشی کارآفرینان در کشورهای مختلف و اهمیت ترکیب مذکور، این پرسش نیز مطرح می شود که چه عواملی بر این ترکیب اثرگذارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های شصت کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی و روش داده های پانل، عوامل کلان اقتصادی موثر بر نسبت کارآفرینی بهبودگرا به کارآفرینی اجباری بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که سطح توسعه یافتگی کشورها، میزان رشد اقتصادی، بیکاری، مشارکت زنان در نیروی کار، سطح توسعه فنی و آموزش عمومی، تاثیر معنی داری بر این نسبت دارد. بنابراین در هر پژوهشی که با هدف مقایسه وضعیت کارآفرینی در جوامع یا مکان های مختلف انجام می شود و نیز در برنامه هایی که با هدف گسترش کارآفرینی در سطح ملی تدوین می گردد، این عوامل کلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.