مقاله نگاهی به فرایندهای دگرگونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات باستان شناسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران) از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: نگاهی به فرایندهای دگرگونی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محوطه باستانی
مقاله فرایندهای دگرگونی
مقاله تخریب
مقاله فرایندهای شکل گیری
مقاله فرایندهای پس از شکل گیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانا محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرایندهای دگرگونی درباره برهم کنش دست افزارها و ساختار ها با محیط، اعم از طبیعی و فرهنگی بحث می کند. فرایندی که طی آن، از چگونگی شکل گیری تپه یا محوطه تا آن چه امروز به چشم می آید، بحث می شود. شناخت این فرایند و جزئیات آن به باستان شناس کمک می کند که تفسیرهای واقع نماتری نسبت به آن چه می یابد، داشته باشد. در این گفتار، آن چه که بلافاصله پس از ترک و از دور مصرف خارج شدن دست افزارها و ساختار ها (با تاکید بیشتر) در برهم کنش با آنها است، با ارایه نمونه هایی از بافت فرهنگی و اقلیمی ایران نشان داده می شود.
با وجود ضروری بودن درک فرایندهای دگرگونی در تحلیل های باستان شناختی، باید تاکید کرد که جزئی نگری بیش از حد در این گونه پژوهش ها باستان شناس را از هدف اصلی خویش دور ساخته و او را به ورطه قوم نگاری و انسان شناسی صرف می اندازد.