مقاله نگاهی به تاریخچه رقص در اساطیر و تاریخ هند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نقش مایه از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: نگاهی به تاریخچه رقص در اساطیر و تاریخ هند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقص
مقاله موسیقی
مقاله تاریخ
مقاله اساطیر هند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چادها پینکی
جناب آقای / سرکار خانم: دادور ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رقص گونه ای بیان حالت از طریق حرکات ریتمیک و الگومند بدن، و اغلب به همراه موسیقی است. رقص از جمله کهن ترین اشکال هنری است که از آغاز هر فرهنگ و تمدنی، با آن همراه بوده است، و اغلب به منظور تشریفات، نیایش، جادوگری، نمایش، سرگرمی و یا اهداف صرفا زیبایی شناسانه، اجرا می شده است. هند کشوری است پهناور که به خاطر فرهنگ غنی، اعتقادات مذهبی و افکار فلسفی شهرت فراوان دارد. دوران پیش آریایی، آریایی و دیگر دوران تاریخی در هند، موجب پدید آمدن فرهنگی غنی در رقص این کشور پهناور گشت. این فرهنگ که ریشه در ایمان هندویان به قدرت الهی و ستایش دارد، موجب ظهور رقص به عنوان راهی برای ستایش خدایان گشت. هندیان از آنجا که رقص را موهبتی الهی و به منظور نیایش خدایان می دانستند، به رشد و پرورش این هنر در معابد خود پرداختند. در هند بیش از هر تمدنی به رقص و موسیقی به عنوان موهبت های الهی توجه می شود. از آنجا که رقص در هند هنری باستانی و کهن بشمار می رود، نگارندکان در این مقاله کوشیده اند به منظور اثبات وجود رقص در دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی در این کشور، به مطالعه شواهد باستان شناسی، نقش برجسته های معابد و مجسمه های مذهبی مرتبط با رقص بپردازد. از آنجا که به دلیل در هم تنیدگی تاریخ و اسطوره در هند، مطالعه تاریخ بدون در نظر گرفتن اساطیر میسر نیست، در این تحقیق همچنین پیوندهای رقص با اساطیر هند و نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در انجام این پژوهش از روش توصیفی تاریخی استفاده شده است.