مقاله نگاهی به الگوهای تاریخ نویسی سعودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای علوم تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: نگاهی به الگوهای تاریخ نویسی سعودی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وهابی
مقاله سعودی
مقاله هویت
مقاله غیرت سازی
مقاله منطق هم ارزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قزوینی حائری یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از شکل گیری حاکمیت سعودی در شبه جزیره عربستان که پس از هم پیمانی محمد بن سعود حاکم شهر الدرعیه در قلب منطقه نجد عربستان سعودی و محمدبن عبدالوهاب رخ نمود، تاریخ نویسی سعودی نیز آغاز به کار کرد. این تاریخ نویسی در طول تاریخ خود از الگوهای متعددی پیروی کرده است. در وهله نخست و با توجه به تفاوت های فرهنگی مکانی می توان از دو الگوی تاریخ نویسی نجدی و بغدادی پیرامون برآمدن آل سعود سخن گفت، که در الگوی نخست عنصر وهابی در مقابل عنصر سعودی برجسته می شود، و در الگوی دوم سرزمین نجد به عنوان عنصر اصلی درنظر گرفته شده است. تفاوت در عنصر زمان نیز باعث ایجاد الگوهای متعدد تاریخ نویسی سعودی شده است، از همین جهت می توان از منظر هویتی دوگونه تاریخ-نویسی متقدم (دوره نخست حاکمیت آل سعود) و متاخر (دوره پس از شکل گیری حاکمیت سوم سعودی) را در نظر گرفت.