مقاله نگاهی بر تاریخچه دندانپزشکی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تاریخ پزشکی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: نگاهی بر تاریخچه دندانپزشکی در ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان پزشکی
مقاله دوران پیش از اسلام
مقاله دوران اسلامی
مقاله دانشگاه جندی شاپور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی خیر میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانش دندان پزشکی بدون شک از کهن ترین دست آوردهای بشری است که به مرور بر اساس آزمون و خطا و پژوهش های دانشمندان جهان شکل گرفته است. هدف از این مقاله معرفی دست آوردهای ایرانیان گذشته، از دوران باستان تا دوران مغول، در شکوفایی علم دندان پزشکی است. رشد دانش دندان پزشکی را در ایران می توان به دو دوره پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم کرد. دو منبع مهم دانش دندان پزشکی در دوران پیش از اسلام تعالیم مربوط به کتاب اوستا و دست آوردهای دانشگاه جندی شاپور پیش از اسلام است. پیشرفت زیاد علم دندان پزشکی پس از اسلام در ایران مدیون دانشمندان و پزشکان ایرانی از جمله رازی، اهوازی، ابن سینا و سایرین است که در آثار خود فصولی را به بهداشت و درمان بیماری های دهان و دندان اختصاص داده اند. هم چنین دین اسلام نیز دستوراتی در زمینه بهداشت دهان و دندان دارد و مسلمانان را به مسواک زدن و پاک نگه داشتن دندان ها تشویق می کند. در تمامی دوران تاریخ ایران دستورات بهداشتی در زمینه دهان و دندان وجود داشته و در حوزه درمان، انواع درمان های دندانی در ایران قدیم انجام می شده است. به این ترتیب می توان ادعا کرد دانش دندان پزشکی در ایران دارای پیشینه ای کهن است.