سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی طبری
همایون موتمنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،
حسام عمرانپور – دانشجوی دکترای دانشگاه امیرکبیر،
نوید بذرکار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کارت های CRC روشی غیر رسمی برای شناسایی و توصیف کلاس ها، رفتار ومسئولیت های آن ها و همکاران کلاس است.کارت های CRC روش موثری برای تحلیل سناریو ها هستند.یکی از معایب کارت های CRC این است که پس ازایجاد این کارت ها نمی توان آن ها را مورد ارزیابی قرار داد، و نیاز به ابزاری دیگر برای این کار است. اساس شبکه های پتری بر پایه گراف، بنا نهاده شده است.شبکه های پتری علاوه بر آنکه دارای ساختار و تعاریف ریاضی هستند از نمایش گرافیگی نیز برخودار می باشند که این ویژگی درک شبکه های پتری را افزایش داده است. یکی دیگر از خصوصیات مهم شبکه پتری قابل اجرا بودن آن ها استکه از همین خاصیت می توان برای ارزیابی رفتار و کارایی یک سیستم بهره برد. لذا با تبدیل کارت های CRC به پتری نت که ابزاری مناسب برای ارزیابی پارامتر های کیفی هستند، می توان با ارزیابی کارت های CRC پرداخت