سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچست
سالار خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
مجتبی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدمهدی هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

یکی ازمهمترین روشهای آنالیز مختلط نگاشت همدیس می باشد که کاربردهای زیادی در شرایط فیزیکی متفاوت مانند پتانسیل الکتریکی هدایت گرمایی و جریان سیال دارد نظریه متغیرهای مختلط و توابع مختلط را با تعریف تابعی به نام پتانسیل مختط در تحلیل جریان پتانسیل دو بعدی می توان استفاده نمود. دراینم قاله سعی شده است معادلات خطوط جریان و خطوط پتانسیل در مختصات مختلط ارائه شود و با تعریف چند نگاشت همدیس مهم مانند شوارتز – کریستوفل (Schwarz-Cristoffel) و ژوکوفسکی Joukowski) به کمک نرم افزار Mathematica خطوط جریان حول استوانه دوار آیرفویل، مجاری، کنج ها با زوایای مختلف و جریان روی سریز ترسیم گردد.