مقاله نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بازاریابی بنگاه های کارآفرین: صنایع غذایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های مدیریت منابع سازمانی از صفحه ۶۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بازاریابی بنگاه های کارآفرین: صنایع غذایی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله بازاریابی
مقاله بنگاه های کارآفرین
مقاله نگاشت مفهومی
مقاله صنایع غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادحسینی سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: طغرایی محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخورداری از سرمایه اجتماعی قوی، منجر به دسترسی سریع و با زمان بندی مناسب به مجموعه متنوعی از اطلاعات رقابتی می شود. از این رو اطلاعات دریافتی از افراد مورد اطمینان که معمولا دقیق، مرتبط و قابل اتکا هستند؛ یکی از مولفه های کلیدی فرصت های کارآفرینی به شمار می آید. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی توام سرمایه اجتماعی و بازاریابی با استفاده از روش شناسی نگاشت مفهومی به مثابه ترکیبی از روش های استقرایی و قیاسی است. در فرآیند اجرای پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند ملاکی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با 10 نفر از خبرگان موضوع تا مرحله اشباع نظری استفاده شد.
نتایج مطالعه گویای جایگاه برجسته و نمایان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در فعالیت های بازاریابی بنگاه های کارآفرین است؛ به طوری که سرمایه اجتماعی بر ۵ خوشه آمیخته بازاریابی، کنترل و ارزیابی بازار، تحقیقات بازار و تحلیل رفتار مشتری، عوامل راهبردی و عوامل درون سازمانی و ۱۵ زیرخوشه توزیع؛ ترفیع؛ قیمت و محصول (آمیخته بازاریابی)؛ مشتریان، رقبا، تامین کنندگان ف، سیستم ها و روش های (کنترل و ارزیابی بازار)؛ رفتار مشتری، سیستم ها، روش (تحقیقات بازار و تحلیل رفتار مشتری)؛ ساختار، شیوه، کارکنان (عوامل درون سازمانی)؛ مشتری و ورود به بازار (عوامل راهبردی) را نگاشت می کند.