سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اشکان مراحل – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
علی هارون آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهرن مرکز
سمانه خمسه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام

چکیده:

معماری سازمانی نگرشی است کلان به ماموریت ها و وظایف سازمانی فرایندهای کاری موجودیت های اطلاعاتی شبکه های ارتباطی سلسله مراتب و ترتیب انجام کارها دریک سازمان که با هدف ایجاد سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه و کارا صورت گرفته و حوزه های دیگر نظیر طراحی ساختارهای مالی سازمانی اداری یا نیروی انسانی را شامل نمی شود چارچوب معماری ابزاری برای مدیریت پیچیدگی سیستم ها با استفاده از سازمان داده ها درچند دیدگاه با یک زبان وشکل عمومی م یباشند چارچوب معماری سازمانی C4ISR چارچوبی است جامع که برای معماری سازمانهای نظامی مناسب است این چارچوب برای بیان سطوح مختلف سیستم از سه نوع دیدگاه عملیاتی سیستمی و تکنیکی استفاده می کند از آنجایی که دیدگاه های ذکر شده هرکدام بیانگردیدی نسبت به سیستم می باشند هرکدام با توجه به افراد قرار گرفته درون انها با یک زبان خاص تفسیر و مدل می شوند برای اینکه تمام دیدها را بتوان بصورت کاملا جامع و استاندارد بیان کرد بایستی آنها را با یک زبان مدل کرد دراین مقاله برای مدلسازی محصولات دیدگاه های مختلف چارچوی معماری سازمانی C4ISR از زبان UML استفاده شدهاست و همچنین نحوه نگاشت این محصولات به نمودارهای UML نیز بیان شدها ست.