سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین زینلی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
لیلی صفایی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
سعید دوازده امامی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

گیاهان دارویی به خاطر کاربرد شان در صنایع داروسازی، بهداشتی و غذایی حائز اهمیت بالایی هستند. برای اینکه این گیاهان اقتصادی شوند لازم است روی زمینه های مختلف این گیاهان تحقیقات گسترده ای انجام شود. هر گونه اشتباه در زمینه های کاشت تا مصرف باعث خسارتهای زیادی خواهد شد. که در این مقاله سعی بر این است که در زمینه های مختلف مثالهایی از تحقیقات انجام شده بیان گردد. به طور مثال، اگر اطلاع کافی روی درصد جوانه زنی یا زمان کاشت گیاه نباشد یا گیاه سبز نخواهد شد و یا در طول دوره رشد حالت روزت خواهد داشت که در این حالت خسارت شدیدی به کشاورز وارد خواهد شد. در صورت عدم زمان مناسب برداشت، ترکیبات اصلی گیاه که در صنایع داروسازی کاربرد دارد ساخته نشده و فاقد ارزش دارویی هستند. در بعضی حالت برداشت گیاه در زمان نامناسب باعث ایجاد ترکیبات سمی در گیاه خواهد شد. آبیاری نامناسب یا باعث توسعه بیماری و یا باعث هدر رفتن منابع آبی خواهد شد. نیاز آبی گیاه در هر زمان بسیار مهم می باشد. در زمینه خشک کردن گیاه مسائل مختلفی وجود دارد که در صورت رعایت نکردن آن اصول، گیاه برداشت شده کاربرد دارویی نخواهد داشت. با توجه به مطلب ارائه شده بایستی به این نکته اشاره کرد که گیاهان دارویی از زمان انتخاب بذر تا ارسال به کارخانجات دارویی و بهداشتی به مدیریت خاصی نیاز داشته که بایستی توجه کافی به آنها نمود.