نکات زیر را در نوشتن یا چاپ فهرست مطالب رعایت کنید.

هوی ، سیرومن ، “پدران و دخترانشان در رمان ها و نمایشنامه های شکسپیر”. باز بینی نمایشنامه های رومانس شکسپیر ویراستار کارول مک گینس کی و هنری ای، جکوب، لینکولن، یواز نر باراسکاپی، ۱۹۷۸، صفحات ۹۰-۷۷. هوترون، ناتایل، نامه های اسکارلت. نامه های اسکالت و نوشته های دیگر ناتل هورترون، ویراستار، اچ بروس فرانکلین، فلادلفیا: لیپنکات، ۱۹۶۷. صفحات ۳۳-۲۲۲. اسکات ، ناتان ، جی آر… جامعه و خویشتن خویش در ادبیات نوین آمریکا. فروپاشی مرکز یا مراکز ادغام یافته و نابود شده. نیوهون، یولی یوپی، ۱۹۶۶ ,Ript. در سمفونی سیاه پوستان، نگرو، ادبیات سیاهپوستان در آمریکا. ویراستار جمیز، ای ایمانوئل و تئودور ای گراس، نیویورک. فری ، ۱۹۶۸. صفحات ۵۳۹-۳۹۴

ارجاع درون متنی: اگر شما از بین مجموعه ای از آثار ادبی یا برگزیده های آثار ادبی، چندین مطلب را نقل قول نمودید، به آثار و کتب اصلی مورد استفاده اشاره کنید و سپس نقل قول ها را مشخص نموده در ارجاع درون متنی، در قسمت ویراستار متن اصلی بدان اشاره کنید. . .

امانوئل ، جمیز ، ای و تئودور الی . گرایس ویراستار متن سمفونی سیاه : ادبیات سیاهپوستان در آمریکا، نیویورک، فری ف ۱۹۶۸. هوگوز، لمانگستون . دورگه سیه و سفید، “اما نوئل و گراس صفحات ۲۰۴-۲۰۰۶. اسکات ، ناتان . جی آر، جامعه و خویش خویش فرد در ادبیات آمریکا ” اما نویل و گراس ، صفحات ۵۴-۵۳۹

البته منابع فوق در صفحه فهرست منابع عنوان نمی شود. منابع دیگر نیز در کنار سه منبع فوق مطرح و عنوان می شوند، زیرا فهرست منابع بر اساس حروف الفبا مرتب می شوند. شایان ذکر است که باید نکات زیر را در نوشتن فهرست منابع رعایت کرد.

جورج الیوت، هنر و آثار ادبی و ادبیات ) ” بررسی و بازبینی “WestminSter”. ایالات متحده آمریکا. اوریل سال ۱۸۵۶. بخشی از کتاب را الیوت، A بازبینی و بررسی کرده است. یک کتاب و یادداشت یک نویسنده …………. یک یادداشت یک نویسنده ۱۸۵۴-۱۸۷۹ و یادداشت های پراکنده و سازمان نایافته یک نویسنده . ویراستار . جوزف و سینفارت شارلوت ویل ، یوپی از ورجنیا، ۱۹۸۱ .

ویراستاری: نکات لازم جهت انجام ویرایش و ویراستاری متن را می توانید در مثال های زیر مشاهده کنید.

کیت، هارولد ، ورزشهای مختلف و بازیها” ویرایش ششم، اسکرانتون کروول، ۱۹۷۶. استون ، لارنس . ” شرایط بحرانی آرسیتوکراسی “: ۱۵۵۸-۱۶۶۰ نسخه ویرایش شده لندن ، آکسفورد یوپی ، ۱۹۷۱.

این اطلاعات حاکی از آن است که یک اثر ادبی را یک ویراستار تهیه کرده است و نویسنده کار جمع آوری و نگارش این اثر را بر عهده نداشته است.

ملویل، هرمن . مولید یک ویراستاری متن را آلفرد کازین انجام داده و این نسخه، یک نسخه دورو ویرایش شده است. بونتن و هاستون ، ۱۹۵۶.

ویراستار (ویراستاران): فهرست اسامی ویراستار یا ویراستاران را در صفحه فهرست منابع بیان کنید. اگر در تحقیقات یا مقاله تان به اثر آن ویراستار خاص اشاره کرده باشید.(برای مثال ، معرفی یا یادداشت های یک ویراستار خاصی).

بوینگتون ، دیوید ویراستار آثار ادبی و هنری جامع شکسپیر – چهارمین نسخه ویرایش

شده، نیویورک هارپر کولینز، ۱۹۹۲، شماره ۵۲ (صفحه ۵۲)برایانت، جنینگز و دانیال آر اندرسون، ویرایشگران، (ویراستاران ) پیش درآمد. درک و فهم کودکان از برنامه های تلویزیونی: تحقیقات در زمینه تمرکز و درک مطلب، نیویورک، اکادمیک، ۱۹۸۲- جلد سوم تا پنجم .