سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز پیله وران – پژوهشگر معماری، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
علی افشار – استادیار، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
آزاده آقالطیفی – استادیار، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

مدرسه در مناطق کم درآمد دارای جایگاه و ارزش به خصوصی در بین مردم هر محله است و نقش های مختلفی ایفا می کند. همچنین به نقش مدرسه محله در مناطق کم درآمد اذعان شده است. برای طراحی یک مدرسه محله در مناطق کم درآمد، باید در مقیاس های مختلف نکات دارای اهمیت برای طراحی را شناسایی نمود و در جهت بهبود کارایی طراحی و با در نظر داشتن ویژگی های منطقه ی کم درآمد موردنظر، همه یا برخی از آن ها را مورد توجه قرار داد. این مقاله با شناخت نکات دارای اهمیت برای طراحی بنا و در طراحی مدارس معمولی و مدارس اجتماعی و محله و با دسته بندی مجدد این عوامل در مقیاس کلان و خرد به جدولی برای معماران رسیده است تا برای طراحی مدرسه محله در مناطق کم درآمد از آن بهره ببرند و شاخص ها را در منطقه ی مورد نظر خود از جنبه ی انسانی و محیطی یا هردو مورد بررسی قرار دهند و تکمیل نمایند. رویکرد این مقاله به صورت کیفی است.روش تحقیق این مقاله ترکیبی از روش های ارزیابی و تحلیلی می باشد و ابزار تحقیق ما نیز از نوع مطالعات کتابخانه ای و مشاهده است. واژه