سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین کیامهر – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از عوامل مهم در بروز حوادث جاده ای و ریلی وجود مشکلات طراحی و اجرا در طرح هندسی مسیر می باشد قوسهای اتصال یکی از مهمترین اجزا طرح هندسی در مسیرهای راه و راه آهن می باشند و استفاده درست از آن می تواند نقش موثری را درکاهش حوادث ناشی از نقص طرح هندسی مسیر داشته باشد دراین میان اصلاح هندسی مسیرهای موجود و استفاده از قوسهای اتصال بجای قوسهای دایروی می تواند در برنامه کاهش حوادث جاده ای موثر باشد دراین مقاله ضمن مرور اجمالی اصول طراحی و پیاده کردن انواع قوسهای اتصال مشکلات اجرایی این قوس در پساده کردن مسیر درحالت مانع دید مورد بررسی قرار میگیرد روش طراحی و محاسبه قوس لیمنسکات و پیاده کردن آن با جزئیات کامل تشریح می شود درادامه استفاده از قوسهای شبدری و لیمنسکات درتقاطع های غیرهمسطح تشریح می گردد سپس مزایای استفاده از قوسهای اتصال لیمنسکات در مقایسه با قوس کلوتوئید درمسیرهای راه و راه آهن مورد بحث قرار میگیرد.