مقاله نیمای معترض، تاویل هرمنوتیکی «کک کی» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: نیمای معترض، تاویل هرمنوتیکی «کک کی»
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیما یوشیج
مقاله نمادگرایی
مقاله هرمنوتیک
مقاله کک کی
مقاله اعتراض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راکعی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«کک کی» از آن دسته شعرهای نمادین نیماست که تاریخ سروده شدنشان ذیل شعر ذکر نشده است، اما نیماپژوهان آن را میان دو شعر «برف» و «پاس ها از شب گذشته» قرار داده اند که به ترتیب دارای تاریخ های ۱۳۳۴ و زمستان ۱۳۳۶ هستند. ساختار، پیام و محتوای شعر نیز بر این امر صحه می گذارد.
نگارنده در مقاله حاضر، به روشی برگرفته از آرا شلایر ماخر با مطالعه آثار نیما و درباره نیما و اوضاع و شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی سال های پس از کودتا تا پایان عمر نیما، به تاویل «کک کی» پرداخته است. وی در مورد شعرهای نمادینی که شاعر در آنها سعی در ابلاغ پیامی اجتماعی – سیاسی دارد، تلاش برای دست یافتن به معنای مورد نظر مولف را از وظایف تاویلگر می داند، ضمن این که به سبب تراوش معنی از نماد و اهمیت افق معنایی تاویلگر، بر امکان تاویل های مختلف از این گونه شعرها، با انگیزه های زبان شناختی محض، تاکید می ورزد.