مقاله نیروی شر و نقاشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نقش مایه از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: نیروی شر و نقاشی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شر
مقاله شیطان
مقاله درون
مقاله خلاقیت
مقاله نقاشی
مقاله نماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان جماعت آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان جماعت مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چرایی و چگونگی خلق یک اثر نقاشی، رموز گوناگونی را در خود نهان دارد و می تواند متاثر از شرایط و عوامل متغیر درونی و بیرونی باشد. یکی از مهمترین این عوامل، شاخصه ای وجودی به نام نیروی شر است که به یاری ذهن آفریننده هنرمند و درون مایه و جهان بینی او، همگام با شرایط اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی حاکم، نه تنها به خلق آثار نقاشی- با محتوایی یکسان و نمودهایی متفاوت- می پردازد، بلکه آنها را در سبک و سیاقی گوناگون چون انتزاعی، فیگوراتیو، اکسپرسیو و… نیز تعریف می کند؛ گرچه فیگوراتیو بودن این آثار می تواند بازنمایی مفهوم شر و القاء آن به بیننده را دو چندان کند. بر این اساس می توان نیروی شر را یکی از بی شمار نیروهایی دانست که در درون بشر به ودیعه نهاده شده و گرچه یک ذات مخرب به شمار می آید، اما انسان قادر است، انرژی بی نهایت آن را به عنوان محرکی جهت آفرینش هنری به کار گیرد و باورها و درونیات خود راـ در قالب جسمیت بخشی به نیروی شر (تحت عنوان شیطان) و یا گذر از این جسمیت و درونی شدن آن- به تصویر بکشد.