مقاله نیاز سنجی آموزشی دبیران مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران و مدیران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۴۶ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نیاز سنجی آموزشی دبیران مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران و مدیران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی آموزشی
مقاله آگاهی های عمومی دبیران
مقاله مهارت های عمومی دبیران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: طالب زاده نوبریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی چمردانی هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق پاسخ به دو سوال پژوهشی ذیل بود: ۱ نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس از دیدگاه دبیران و مدیران کدامند؟ ۲ آیا بین دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس تفاوت وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی با استفاده از یکی از فنون نیاز سنجی تحت عنوان فن دلفی، شرح وظایف دبیران و اهداف دوره های آموزش ضمن خدمت آن ها، اطلاعات جمع آوری و پژوهش حاضر انجام شد. در پاسخ به سوال اول تحقیق، نتایج زیر بدست آمد: ۱ نمونه های تحقیق در اکثر گویه ها، اهمیت نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس را در حد زیاد رو به بالا تشخیص دادند. ۲ نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدراس متوسطه شهر بندرعباس از دیدگاه دبیران و مدیران تا اولویت پانزدهم به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱) آشنایی با روش ها و فنون تدریس، ۲) آشنایی با فنون اداره و مدیریت کلاس درس، ۳) آشنایی با نحوه استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی، ۴) افزایش سطح معلومات و دانش علمی در زمینه موضوعات درسی، ۵) آشنایی با نحوه ارزشیابی و سنجش یادگیری دانش آموزان ۶) آشنایی با چگونگی تشخیص تفاوت های فردی دانش آموزان و استفاده از ظرفیت های ذهنی آنان ۷) آشنایی با اصول و شیوه های تعلیم و تربیت اسلامی، ۸) آشنایی با روش های ایجاد عادت صحیح مطالعه و تحقیق در دانش آموزان، ۹) آشنایی با نحوه طراحی انواع آزمون ها، ۱۰) آشنایی با آموزش نماز و احکام ضروری و مرتبط با آن، ۱۱) آشنایی با روش های جذب دانش آموزان به نماز، ۱۲) آشنایی با روش های پرورش اخلاقی دانش آموزان، ۱۳) آشنایی با روخوانی قرآن مجید، ۱۴) آشنایی با طرح درس و ۱۵) آشنایی با تربیت قرآنی و راهکارهای آن. در پاسخ به سوال دوم تحقیق، نتیجه زیر بدست آمد: بین دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس تفاوت معنی داری وجود ندارد.