مقاله نیازهای اطلاعاتی بیماران قلبی عروقی طی فرآیند جستجوی اطلاعات سلامت: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در آموزش پرستاری از صفحه ۳۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: نیازهای اطلاعاتی بیماران قلبی عروقی طی فرآیند جستجوی اطلاعات سلامت: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جستجوی اطلاعات سلامت
مقاله نیازهای اطلاعاتی
مقاله بیماری قلبی عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی خشکناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سیدباقرمداح سادات
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: خانکه حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادری نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جستجوی اطلاعات سلامت نقش مهمی در فرآیند مدیریت بیماری قلبی عروقی ایفا می کند. هدف از این مطالعه کشف نیازهای اطلاعاتی بیماران قلبی عروقی در زمان جستجوی اطلاعات سلامت بر اساس تجارب بیماران، مراقبان خانوادگی و کارکنان سلامت می باشد.
روش: این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. ۳۱ مشارکت کننده شامل ۱۶ بیمار قلبی عروقی، ۵ مراقب خانوادگی و ۱۰ مراقب سلامت بودند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند و با نمونه گیری هدفمند جمع آوری و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده ها به طورمستمر و همزمان با جمع آوری داده ها و به صورت مقایسه ای انجام گردید.
یافته ها: در طی فرایند تحلیل داده ها، چهار درون مایه محوری شامل نیازهای اطلاعاتی «مرتبط-بیماری»، «مرتبط-مراقبت سلامت»، «مرتبط-نظام سلامت» و «مرتبط-زندگی روزمره» که بیانگر تجربه و درک مشارکت کنندگان از نیازهای بیماران قلبی عروقی در حین جستجوی اطلاعات سلامت است، پدیدار شد.
نتیجه گیری: طبق نتایج، جستجوی اطلاعات سلامت برای بیماران قلبی عروقی، با یک نگاه جامع و ماوراء مسایل سلامت جسمی و بیماری درک شده است. از یافته های مهم این مطالعه جستجوی اطلاعات در زمینه پیش آگهی، ایفای نقش، سلامت جنسی و روانی، عملکرد نظام سلامت، همچنین جستجوی طب نوین، اسلامی و طب سنتی بود، بنابراین لزوم فراهم کردن اطلاعات مربوط به موارد مذکور از طریق شیوه های متعدد اطلاع رسانی، برای پاسخگویی به نیاز بیماران و مشارکت آنها در تصمیم گیری درمانی و مدیریت بهینه زندگی، ضروری به نظر می رسد.