مقاله نیازسنجی آموزش های فنی و حرفه ای مرتبط با زیست فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه ریزی آموزشی از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: نیازسنجی آموزش های فنی و حرفه ای مرتبط با زیست فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی
مقاله آموزش های فنی و حرفه ای
مقاله زیست فناوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: آتشک محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق مزبور از نوع پیمایشی-توصیفی بوده که جامعه آماری آن کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و ادارات تابعه و کارشناسان بخش صنعت و نیز اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی کشور بوده اند. اطلاعات مورد نظر در این پژوهش از طریق پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته جمع آوری و برای انتخاب بهترین دوره و مهارت از منظر چهار دیدگاه (نیاز بازار کار و صنعت، توجه به توسعه کارآفرینی، توجه به اشتغال زایی فارغ التحصیلان و برابری الویت ها) از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، حاکی از آن است که در انتخاب مهارت ها بر اساس توجه به نیاز بازار کار و صنعت اولویت ها عبارت بودند از: اول مهارت تعمیر و نگهداری طیف سنج جرمی، اولویت دوم مهارت کار با طیف سنج جرمی، اولویت سوم مهارت تعمیر و نگهداری طیف سنج تفرق اشعه ایکس، اولویت چهارم مهارت تعمیر و نگهداری کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی و اولویت پنجم مهارت کار با طیف سنج تفرق اشعه ایکس در توجه به توسعه کارآفرینی به ترتیب عبارتند از: دوره کاربر آزمایشگاه کروماتوگرافی با مهارت کار با کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی، مهارت کاربر آسیاب فرنیش با مهارت کار با آسیاب فرنیش، کاربر اشعه ایکس با مهارت کار با طیف سنج تفرق اشعه ایکس، مهارت تعمیر و نگهداری طیف سنج مرئی–فرابنفش و مهارت کار با رفراکتومتر انتخاب شده است. در دیدگاه توجه به اشتغالزایی فارغ التحصیلان مهارت ها به ترتیب عبارتند از: مهارت کار با دستگاه لایه نشانی در خلا با تبخیر حرارتی، مهارت تعمیر و نگهداری طیف سنج جرمی، مهارت کار با کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی، مهارت تعمیر و نگهداری رزونانس مغناطیس هسته-تبدیل فوریه، مهارت کار با کروماتوگرافی مایع تهیه ای با کارایی بالا انتخاب شدند و در رویکرد برابری اولویت ها نتایج نشان می دهد که اولویت اول دوره کاربر آزمایشگاه طیف سنجی با مهارت تعمیر و نگهداری طیف سنج جرمی، اولویت دوم دوره کاربر آزمایشگاه کروماتوگرافی مربوط با مهارت کار با کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی، اولویت سوم دوره کاربر آزمایشگاه طیف سنجی با مهارت کار با طیف سنج جرمی، اولویت چهارم دوره کاربر طیف سنج اشعه ایکس با مهارت های کار با طیف سنج تفرق اشعه ایکس و تعمیر و نگهداری طیف سنج تفرق اشعه ایکس تشخیص داده شده است.