مقاله نیازسنجی آموزشی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد و دولتی و ارائه راهکارهای مطلوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۱۶ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: نیازسنجی آموزشی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد و دولتی و ارائه راهکارهای مطلوب
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی
مقاله نیازسنجی آموزشی
مقاله اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیومرثی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: کامکاری کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: شکرزاده شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به بررسی «نیازسنجی آموزشی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد و دولتی و ارائه راهکارهای مطلوب» پرداخته شده و هدف اصلی تحقیق به اولویت بندی نیازهای آموزشی در دانشگاه آزاد و دولتی و مقایسه آن ها در دو دانشگاه معطوف می باشد. طرح تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نوع زمینه یابی می باشد. ابزار مورد استفاده، یک چک لیست حاوی ۴۱ دوره آموزشی است که در طیف ۱ تا ۵ اندازه گیری می شوند. در نهایت، با استفاده از روش لی هی جهت اولویت بندی نیازها، مدل آماری t تک گروهی جهت بررسی وضعیت موجود دیدگاه نمونه ها پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان داد که اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد به «آشنایی با نرم افزار Windows، نحوه ارائه شفاهی مقالات انگلیسی به صورت سخنرانی و روش های برقراری ارتباط موفق»، در حالی که اعضا هیات علمی دانشگاه دولتی به «آموزش زبان انگلیسی، نحوه ارائه شفاهی مقالات انگلیسی به صورت سخنرانی، اصول برنامه ریزی، روش های برقراری ارتباط موفق، آشنایی با نحوه مقاله نویسی به زبان انگلیسی، روان شناسی تحولی، نحوه تدوین طرح درس و آشنایی با نرم افزار «SPSS، به عنوان مهمترین نیازهای آموزشی تاکید کرده اند.