مقاله نویسنده نوروزنامه کیست؟! که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۹۰ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: نویسنده نوروزنامه کیست؟!
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروزنامه
مقاله خیام
مقاله کی خسرو شیرازی
مقاله فرخ نامه جمالی
مقاله محسن فرزانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات مختاری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری فر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در میان کتاب ها و رساله های منسوب به خیام، رساله ای به نام نوروزنامه وجود دارد که از دیرباز آن را به خیام نسبت داده اند. مجتبی مینوی در سال ۱۳۱۲، آن را به نام خیام منتشر کرد و در مقدمه کتاب به جز خیام، هیچ کس را شایسته عنوان نویسنده آن ندانست. در همان اوان کسانی چون مینورسکی، مستشرق معروف، بنابه دلایلی با این نظر مخالفت کردند تا این که محسن فرزانه طی مقاله ای که در سال ۱۳۶۳ در مجله آینده نوشت، مدعی شد که نوروزنامه از خیام نیست و از فردی به نام کی خسرو شیرازی است. فرزانه هنگام مطالعه فرخ نامه جمالی، نوشته ابوبکر مطهر جمالی یزدی در سال ۵۸۰ ه.ق، متوجه شباهت های عباراتی از کتاب با نوروزنامه می شود که نویسنده آن ها را از قول کی خسرو شیرازی نقل می کند. وی با ذکر برخی شباهت ها میان نوروزنامه و فرخ نامه، نویسنده نوروزنامه را کی خسرو شیرازی می داند، اما فرزانه می نویسد که من به جز در این کتاب (فرخ نامه) نام کی خسرو شیرازی را در جایی دیگر نشنیده ام و نمی دانم که او چه کسی است. در این مقاله با دلایلی دیگر حدس فرزانه تایید و تقویت شده و نیز آشکار شده است که کی خسرو شیرازی چه کسی است.