سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
علیرضا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

با توجه به قرارگرفتن کشور ایران درمنطقه لرزه خیز دنیا و عدم امکان پیش بینی زمان وقوع زمین لرزه لزوم ارایه طرح جامعمدیریت بحران برای کاهش خطرات و ضایعات ناشی از بروز آن امری بسیار مهم می باشد برنامه ریزی در راستای مقابله با بحران ناشی از زلزله و آگاهی عمومی مردم و مسئولین منجر به کاهش خسارات مالی و جانی خواهد گردید لرزش زمین معمولا چند ثانیه به طول می انجامد ولی عواقب ناشی از آن ها سالها ادامه م ییابد شهرهای کشور ما در برابر وقوع زلزله هایی با قدرت تخریب متوسط و زیاد بسیار آسیب پذیرهستند و درزلزله هایی با ابعاد وسیع دامنه مشکلات به حدی است که تبعات آن گریبانگیر کل کشور می شود پس از وقوع زلزله باید ستاد بحران بلافاصله تشکیل شده و مسائلی نظیر شناسایی دقیق و سریع ابعاد فاجعه انتظامی نمودن منطقه زلزله در ساعات اولیه تدوین استراتژی و اولویت بندی امداد رسانیو استفاده از نیروهای متخصص آموزش دیده را به سرعت بررسی و دستورات لازم را به ارگانهای عمل کننده ارایه نماید. با مدنظر قرار دادن جمیع جهات در اداره یک حادیه و بحران نیازمند نگرشی سیستماتیکو مدیریتی به موضوع بحران بوده تا بتوان ابعاد وا ثرات هر حادثه ای قبل حین و بعد از وقوع و نحوه واکنش و عملیات امداد و نجات و کنترل آن را پیش بینی کرد.