مقاله نوع شناسی دوسوگرایی جامعه شناختی در سفرنامه های خارجی عصر قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۳۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: نوع شناسی دوسوگرایی جامعه شناختی در سفرنامه های خارجی عصر قاجار
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوسوگرایی جامعه شناختی
مقاله دوسوگرایی روان شناختی
مقاله نوع شناسی مرتون
مقاله عصر قاجار
مقاله پایگاه و نقش
مقاله عرصه
مقاله ساختار اجتماعی
مقاله ساختار فرهنگی
مقاله سفرنامه های انگلیسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمیلی کهنه شهری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نادی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، دوسوگرایی ارکان مختلف زندگی انسان ها را دربرگرفته و رواج آن به مساله ای اجتماعی تبدیل شده است. برای ریشه یابی و کشف خاستگاه این مساله بررسی گذشته تاریخی آن ضروری می نماید. در این میان، دوران قاجار به دلیل اینکه در معرض چالش ارزش های سنتی و مدرن قرار داشته است، می تواند مولد انواع دوسوگرایی در بطن خود باشد. بنابراین، این مساله بر اساس مشاهدات سفر نامه نویسان انگلیسی- که در آن زمان با مردم و به ویژه دربار مراودات زیادی داشتند- بررسی شده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام سفرنامه های انگلیسی هایی است که در دوره قاجار به ایران سفر کرده اند که از میان آن ها ۳۴ سفرنامه به عنوان نمونه (با نمونه گیری هدفمند) انتخاب شده است. شناسایی انواع دوسوگرایی روان شناختی و جامعه شناختی با کمک رویکرد نوع شناسی مرتون در نظریه «دوسوگرایی جامعه شناختی» او صورت گرفته است. همچنین، به کمک روش های بررسی تاریخی و تحلیل محتوا، این انواع شناسایی و دسته بندی شده است.
بر اساس یافته های تحقیق، در این سفرنامه ها به همه شش نوع دوسوگرایی جامعه شناختی و روان شناختی، به جز نوع سه، اشاره شده است. بیشترین موارد مشاهده شده دوسوگرایی جامعه شناختی به نوع پنج (ستیز بین ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی) اختصاص داشته که در «رفتار منحرفانه» (دوسوگرایی روان شناختی) تجلی یافته است. در مرتبه بعدی، نوع شش دوسوگرایی جامعه شناختی (مجموعه های متفاوت ارزش های فرهنگی) که بیشتر به تقلید دربار از سبک زندگی غربی اختصاص داشته است، قرار می گیرد. دوسوگرایی های یادشده بیشتر در میان «پایگاه ایرانیان و طبقه بالا» و در «عرصه فرهنگی – سیاسی» و در دوران «ناصرالدین شاه» و سپس «فتحعلی شاه» قاجار مشاهده شده است. با توجه به تحلیل محتوای سفرنامه ها، ویژگی خاص ساختار اجتماعی- فرهنگی دوران قاجار در رواج دوسوگرایی ها تاثیر داشته است.