سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
فرامرز خدائیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
آزاده مردانی – دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ثمر صحرایی –

چکیده:

درسالهای اخیر روند رو به رشدی نسبت به رژیم های سالم بوجود آمده است که به جلوگیری از بیماریها کمک می کنند و بهعنوان یک نتیجه از بررسی و توسعهی نوشیدنی های فراسودمند جدید اهمیت زیادی یافته است افزودنی های غذایی به عنوان پروبیوتیک و پریبیوتیک ممکن است اثرات مثبتی برتریکب فلور میکروبی روده داشته باشد و موضوع تحقیقات اخیر است الرژی و حساسیت نسبت به محصولات لبنی اثر منفی ای برروی بعضی از افراد دارد عدم تحمل لاکتوز و مقدار کلسترول دو مشکل عمده ای هستند که مرتب طاب محصولات تخمیری لبنی می باشند به دلایل گفته شده استفاده ازمحصولات لبنی تخمیری دربعضی از کشورهای در حال توسعه رو به کاهش است و استفاده از ترکیبات شیر به عنوان عوامل پروبیوتیک محدود شده است درحال حاضر بعضی از نوشیدنی های غیرلبنی تجاری شده اند و دراین مقاله مورد بررسی قرارگرفته اند و عمدتا شامل نوشیدنی های حاصل از آبمیوه ها و سبزیجات هستند که توسط باکتری های پروبیوتیک ساخته می شوند.