سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده شیخ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسماعیل عطای صالحی – استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی
مصطفی بخشی – کارشناس ارشد، گروه و مرکز تحقیقات زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانش

چکیده:

استفاده از افزودنی های ریز مغذی )ویتامین ها( در نوشابه ها و نوشیدنی ها سابقه طولانی دارد. مطالعات اخیر بر روی نوشیدنی های تقویت شده با ویتامین ها و مواد معدنی، اثرات بهداشتی مثبتی را به خصوص در کشورهای درحال توسعه نشان داده اند. علاوه بر این ریز مغذی ها در محصولات مایع شماری از چالش های تکنولوژیکی را مرتفع می کنند و دانش خوبی از شیمی محصولات را برای جلوگیری از تداخلات بین ذرات تشکیل دهنده مواد ارائه می دهند. ویتامین ها اساساً ناپایدار هستند و ثباتشان تحت تأثیر عواملی مانند اکسیژن، نور، گرما و حضور مواد دیگر قرار می گیرد. استفاده از نمک های معدنی و فراهم کردن مواد معدنی مغذی و عناصر کمیاب مستلزم مراقبت های قابل توجه و شناخت خوبی از شیمی آنها و خصوصیات فیزیکی و تعاملات آنها می باشد. در این مقاله سعی شده است به صورت مروری به بررسی ویتامین های مورد استفاده در ساخت نوشیدنی ها و نحوه استفاده از آنها پرداخته شود