نوشتن یادداشت های تفسیری

مشکل ترین یادداشت، نوشتن یادداشت تفسیری می باشد که باید در آن به زبان خودتان افکار، معانی و نگرش دیگران را بیان کنید. این یک خلاصه نیست که به سرعت نوشته شود، بلکه بیان و بازنویسی دقیق مطالب مهم مرجع است که با خواندن دقیق و ارزیابی منبع بدست می آید. جهت حفظ لحن و سبک خود و همچنین برای جلوگیری از طولانی شدن بیان نقل قول های مستقیم از این نوع یادداشت استفاده کنید. برای اجرای طرح آن، این اصول را رعایت کنید:

  • نوشتن دوباره متن اصلی تقریباً به تعداد کلمات اولیه.
  • ذکر مؤلف و شماره صفحه و نقل قول درون متنی. ممکن است اغلب مجبور شوید تا منبع را در ابتدا بنویسید و شماره صفحه را در انتهای پاراگراف یادداشت کنید. با این روش خواننده خواهد فهمید که در کجا پاراگراف بیانی شروع شده و در کجا خاتمه می یابد.
  • کلمات کلیدی و عبارات مهم متن اصلی را حفظ کرده و آنها را داخل گیومه قرار دهید.
  • لحن متن اصلی را با استفاده از حالت های هجو، خشونت، طنز و تردید و غیره نشان دهید. نظر نویسنده را با استفاده از کلمات مناسب: «ادوارد زیگلر اغماض می کند… دفاع می کند… بحث می کند… توضیح میدهد… اظهار عقیده می کند… تعریف می کند…» نشان دهید.

درآخر، یادداشت تفسیری نهایی را با مرجع اصلی تطبیق دهید تا مطمئن شوید که آیا بدرستی بازگو کننده موارد متن اصلی بوده و هر نقل قولی درون گیومه قرار گرفته است یا نه. یادداشت تفسیری شیوه ای برای توضیح افکار، مفاهیم و دیدگاه اشخاص دیگر می

باشد، به عبارت دیگر شما گفته ای را با دوباره نوشتن ان تفسیر می کنید. همانند چکیده، اینجا نیز شما مانند پلی هستید که مطالب منبع را به خواننده انتقال می دهید اما با این تفاوت که باید هدف متن را تقریباً با همان تعداد کلمات بازگو نمایید. این یکی از وظایف شما بعنوان محقق در جهت سهیم کردن خواننده ی خود با عقاید عمومی پژوهشگر می باشد. لازم است که منبع را نامگذاری کرده و وضع و حالت آن را با کلمات خود نشان داده و مطالب را بازنویسی نمایید.

نقل قول

«فرد هین» می گوید:” به جز دوقلوهای همسان، وراثت هر فرد، منحصر به فرد (است۴(۲۴۹)

تفسیر

«فرد هین» توضیح می دهد که وراثت هر فرد مخصوص و متمایز از هر کدام از ماست، مگر اینکه آن فرد یکی از دوقلوهای همسان باشد.(۲۹۴)

نقل قول

«فرد هین» این پدیده را بدین گونه روشن می سازد:

چون که تنها نیمی از کروموزوم های هریک از والدین به کودک منتقل می شود و چون این نیمه به طور شانسی گزینشی از کورموزم هایی است که کودک می تواند به ارث ببرد، لذا تنها دوقلو هایی که از یک نطفه ی لقاح یافته بوجود امدهاند به دو قسمت کروموزومی مشابه تقسیم می شوند. (۲۹۴)

تفسیر

«فرد هین» مشخص می کند که دو قلو های همسان، کوروموزم های مشابهی دارند چون آنها از تقسیم یک نطفه ی لقاح یافته پدید آمده اند. او اظهار می کند که بیشتر برادرها و خواهر ها با هم فرق دارند، به این علت که «شانس گزینش» از میان کوروموزم های منتقل شده از هرکدام از والدین وجود دارد.(۲۹۴)

افعال معلوم از قبیل: مشخص می کند، اظهار می کند، عقیده شما را درباره ی منبع مشخص می کند. این افعالی وضع و حالت پژوهشگر را نشان می دهند.

بلافاصله بعد از پیش نویسی می تواند مطالب تفسیری بیاید اما این به معنی کپی برداری از مطالب نیست، نکات تفسیری را می توانید به سادگی در متن خود به کار برید.مثلاً متن مصاحبه ی اصلی در باره ی تأثیر تلویزیون بر کودک می نویسد:

«منظر: در مورد مهارت نوشتن چطور؟ آیا از تلویزیون می توان برای کمک به پیشرفت آن مهارت استفاده کرد؟

دکتر فرانسکی: بله، خیلی می تواند کمک کند، ساده است. ما معمولاً نسبت به فعالیت ها و تکالیف درسی کودک نگران هستیم. چرا نباید به موازات ان نسبت به فعالیت های ویدئوئی حساسی باشیم؟ البته با استفاده از چارچوب های ضروری امیدواریم زمانی مورد استفاده قرار گیرد. آیا کودکان تکالیف مهمی درمورد مطالب مشاهده شده می نویسند؟ آیا نوشته ها شامل اخبار تلویزیونی تبلیغات سکسی شلوار جین، و یا چیزهایی دیگر بوده است؟ من فکر می کنم که ما متعجب می شویم که چقدر کودکان ما درک و فهم بالایی دارند. البته اینها اطلاعات جدید و هیجان برانگیزی نیست اما چرا ما نباید ان را به کار ببریم؟»

نمونه ی یادداشت بیانی از گفتار این محقق در زیر نشان داده شده است:

 نمونه یادداشت بیانی

فرانسکی ۷۱۸

در این مصاحبه فرانسکی به سه سوال پاسخ داده است: در مورد مهارت نوشتن چطور؟ آیا از تلویزیون می توان برای کمک به پیشرفت آن مهارت استفاده کرد؟ جواب مثبت او نشان می دهد که ممکن است کودکان علاوه بر تکالیف درسی خود، گزارشات ویدیویی را نیز بنویسند که می تواند طیف وسیعی از برنامه ها، از اخبار گرفته تا تبلیغات سکسی شلوار جین را دربر داشته باشند.

در هنگام بازگویی نیز متن تفسیری به درازای متن اصلی می باشد، با این تفاوت که در متن بیانی شما از سبک و زبان خود استفاده می کنید. هر نقل قول در متن مبدا برای بازگویی باید در داخلی گیومه قرار گیرد.